Årsmøte i VHFK

Valestrand Hjellvik FK har årsmøte søndag 19.april 2009 kl. 18.00 i banehuset, Furubakken. Saker til møtet må være styret i hende 14 dager før.<br /><br /> Styret.