Årsmøte i VHFK

Det nærmar seg nytt årsmøte i Valestrand Hjellvik FK. Søndag 21.mars kl. 18.00 vert det årsmøte i banehuset på Furubakken... <br />

Innkaller herved til årsmøte i VHFK:


Søndag 21.mars kl. 18.00 i banehuset.

Saksliste er vanlige årsmøte saker.

Endelig saksliste vil bli formidlet via vhfk.no, når frist for saksframlegg
er gått ut.

Saker til årsmøte må være styret i hende innen fredag 5.mars.

Vel møtt!