Nytt seriesystem

NFFs Forbundsting har vedtatt eit nytt seriesystem for menn som kan få konsekvensar for Valestrand Hjellvik. I årets sesong rykker kun vinnaren i kvar 4. divisjonsavdeling opp til 3. divisjon. I tillegg rykker rundt halvparten av laga ned i 5. divisjon. Det går dermed mot ein rekord-spennande sesong i årets 4. divisjon...

Valestrand Hjellvik har store ambisjonar om å nå opprykksmålet sitt i år. No viser det seg altså at nåløyet vert endå trangare enn før. No må avdelinga vinnast for å få plass i den nye nasjonale 3. divisjonen. Tidlegare år har dei to beste i frå kvar 4. divisjonsavdeling rykka opp.

Klarar VHFK å vinna avdelinga si ventar knallsterk motstand i 2011-sesongen. Den vil bestå av dei beste 3. divisjonslaga i 2010 sesongen, samt dei laga som kjem ned frå 2. divisjon og vinnarane av 4. divisjon. I så fall vil VHFK spela på eit nivå som lag frå Osterøy aldri tidlegare har gjort.

 

Hvis VHFK ikkje rykker opp i år, men havnar på øvre halvdel av tabellen blir det tøffare motstand i neste års 4. divisjon. Den vil bestå av dei beste laga i årets 4. divisjon, samt halvparten av årets 3. divisjons lag + 1 lag frå 5. divisjon. Fordelen blir at det kan bli opprykk sjølv om ein blir nr. 2 i avdelinga frå 2011. Dei to laga som havnar på andre plass i 4. divisjon 2011 spelar opprykkskvalik om ein plass.

 

Det rykker altså heile seks lag ner frå vår avdeling i år og kun eitt går opp. Det kan gå mot ein svært spennande sesong for mange lag. Det som kan bli negativt er at fleire lag kan bli klar for 5. divisjon tidleg på haustsesongen og "gi opp" . Vi får håpa på ein jevn og god sesong for dei fleste laga...

Det er kun ein måned til seriestart og allereide i februar vart det vedtatt på seminaret til supportarane at VHFK skulle rykka opp i 2010. Det vart på samme seminar vedtatt mykje spennande som snart vil bli å lesa på supportarane sin eigne sider på www.badnafakte.net

 

Får det nye seriesystemet konsekvensar for VHFK 2?

Det ser ut til at heile tre lag rykker opp frå pulja til VHFK 2 i 7. divisjon. Dette er i tilfelle ein unik mulighet for å komma seg opp eit nivå for vårt andrelag. VHFK 2 har i fleire sesongar rota seg ner i bunnen av avdelinga, men no har Henrik Horsås tatt kommando over laget og med litt hjelp frå Joens menn skal det vera ein smal sak og få laget opp i 6. divisjon.

 

(Utklipp frå Hordaland Fotballkrets sine sider.)

 

Nasjonal 3.divisjon
3. divisjon går dermed fra å være et lokalt nivå til å bli et nasjonalt nivå, der lag vil møtes på tvers av kretsgrensene. De 12 avdelingene vil settes opp av forbundsstyret men vil sannsynligvis administreres i utvalgte kretser.
 
Endringer nedover i divisjonene
Hordaland Fotballkrets styre har gjennom høsten og vinteren vurdert hvordan våre lokale divisjoner fra 4. og nedover skal tilpasses dette og besluttet før vårt ledermøte overgangsordning og fremtidig løsning fra 2011. Ordningene ble lagt frem og informert om på HFKs ledermøte 13 februar.
 
Konkret medfører helgens vedtak følgende konsekvenser for HFKs lokale divisjoner;
 
3. divisjon i 2010 (24 lag i 2 avdelinger)
2 avdelingsvinnere spiller kvalifisering om en plass i 2. divisjon
Lag nr. 7-12 i hver avdeling rykker ned til 4. divisjon
Lagene på 7. plass kan bli værende i 3. divisjon dersom 2 eller 3 lag som rykker ned fra 2. divisjon tilhører Nord Norge. Lagene på 7. plass i Sør Norges 3. divisjoner vil da skilles i henh. til kampreglementets bestemmelser

3. divisjon i 2011 (10 avdelinger à 14 lag i Sør Norge)
13-18 lag fra Hordaland vil være kvalifisert og plasseres i avdeling(er) etter NFFs bestemmelser.
Avdelingsvinnerne rykker opp til 2. divisjon
Lag nr. 12-14 i hver avdeling rykker ned til 4. divisjon

---------------------

4. divisjon i 2010 (24 lag i 2 avdelinger)
Avdelingsvinnerne rykker opp i 3. divisjon
Lag nr. 7-12 i hver avdeling rykker ned til 5. divisjon
Lagene på 7. plass kan bli værende i 4. divisjon dersom lag på 7. plass i HFKs 3. divisjon klarer seg.

4. divisjon i 2011 (24 lag i 2 avdelinger)
3 lag rykker opp til 3. divisjon
3-9 lag rykker ned til 5. divisjon

---------------------

5. divisjon i 2010 (24 lag i 2 avdelinger)
Avdelingsvinnerne rykker opp til 4. divisjon
Lag nr 11 og 12 i hver avdeling rykker ned til 6. divisjon.
Lagene på 11. plass kan bli værende i 5. divisjon dersom lag på 7. plass i HFKs 3. divisjon klarer seg.

5. divisjon i 2011 (36 lag i 3 avdelinger)
6 lag rykker opp til 4. divisjon
3-9 lag rykker ned til 6. divisjon

---------------------

6. divisjon i 2010 (29 lag i 3 avdelinger)
Lag nr. 1 og 2 i hver avdeling rykker opp til 5. divisjon
6-4 lag rykker ned til 7. divisjon

6. divisjon i 2011 (40 lag i 4 avdelinger)
6 lag rykker opp til 5. divisjon
Nedrykk fastsettes når påmelding til sesongen er klar

---------------------

7. divisjon i 2010 (6 avdelinger)
Lag nr 1-3 i hver avdeling rykker opp til 6. divisjon
7. divisjon i 2011 (x avdelinger)
Opprykk fastsettes etter påmelding