Årsmøte 3. mai

Det blir årsmøte i Valestrand Hjellvik tirsdag 3. mai kl. 20.30 i banehuset. Alle medlemmer i klubben kan møte på årsmøte. Har du saker som kan være aktuelle til årsmøte må du ta kontakt med styret i VHFK innen tirsdag 26. april.

Innkalling til Årsmøte i Valestrand Hjellvik FK


Årsmøte i VHFK.

Tirsdag 3.mai kl. 20.30 i banehuset.

Saksliste er vanlige årsmøte saker.

Endelig saksliste vil bli formidlet via vhfk.no, når frist for saksframlegg er gått ut.

Saker til årsmøte må være styret i hende innen tirsdag 26.april.

Vel møtt!

Styret i VHFK
ved Ove Håland