Ole Bull-løpet 2011

Fredag 16. september er det klart for Ole Bull-løpet. Start og mål skjer på Furubakken Stadion og ingen lag må legga kampar eller trening til denne datoen. Formann og trenar Ove Håland oppfordrar medlemmar og spelarar i klubben til å delta på årets løp. -Hadde vore kjekt om VHFK kunne satt sitt preg på årets utgåve, seier Håland i ein kommentar.

Ole Bull-løpet 2011 (31. gang)  
Fredag 16. september kl. 1845 og 1900
Start og mål
Furubakken idrettsplass, Valestrandsfossen på Osterøy

Påmelding fram til start. Startpengar kr. 50,- pr. person eller kr. 150,- pr. familie

KL. 18.45 Start 4 km (u. tidtaking)

KL. 19.00 Start 4km og 6 km (m. tidtaking) lang løype vart endra frå 2005 om Brakvatne  

KL. 19.45 Premieutdeling

Ferje frå Breistein kl. 17.30, 18.00 og 18.30.

Retur frå Valestrand 1945, 2015, 2045, 2115 og 2200

Over Osterøybrua ca. 25 minutt frå Arna

Premiering: gåvepremiar trekt på startnr.

Jakkemerke/medalje til alle som deltek for 1., 3. 5. og 10. gong.

Premie til vinnarane i begge løypene.

Kven kan vera med på Ole Bull-løpet? Alle som kan tilpassa farten etter den kondisjon ein har.

FOR DEI SOM HAR LYST Å GÅ KAN VI ANBEFALA DEN KORTE LØYPA SOM MED

PASSELEG GANGFART TEK 40 - 50 MINUTT.