Oppstart gutar 2004

Valestrand Hjellvik FK startar opp fotball for gutar fødd i 2004 (Gutar 07). Fyrste trening vert fredag 5. mai kl. 16:30 – 17:30, og me startar fyrst med eit kort informasjonsmøte for foreldre. Laget er også påmeldt i serien og oppstart der er i slutten av mai. VHFK ynskjer alle nye spelarar velkomne.<br />

Trenar vert Trygve Bru Reigstad som spelar på A-laget. Treningstida vert fredag kl. 16:30 til 17:30. Dersom det skulle visa seg at dette er eit ugunstig tidspunkt, tek me dette opp på fyrste treninga.


Trenar vert Trygve Bru Reigstad som spelar på A-laget. Treningstida vert fredag kl. 16:30 til 17:30. Dersom det skulle visa seg at dette er eit ugunstig tidspunkt, tek me dette opp på fyrste treninga.

Dersom de har spørsmål, ta kontakt til:


Trygve Bru Reigstad, mobil 47 04 76 82, e-post: trygve_luton@hotmail.com

Jostein Reigstad, mobil 91 10 54 73, e-post: joreig@online.no


Jenter 2004 (J 07)

Desse har allereie eit tilbod ved at dei trenar saman med jenter fødd i 2002 og 2003.
Treningstid: Måndag og onsdag 17:00 – 18:00