Årsmøte i VHFK

Måndag 9. april kl. 20.00 held VHFK årsmøte i klubbhuset. Sakliste er vanlege årsmøtesaker. Endeleg sakliste vil komma via vhfk.no når frist for saksframlegg har gått ut. Saker til årsmøte må vera styret i hende innan mandag 2. april.


Årsmøte Valestrand Hjellvik FK

Måndag 9. april kl. 20.00 held VHFK årsmøte i klubbhuset. 
Sakliste er vanlege årsmøtesaker. Endeleg sakliste vil komma via vhfk.no når frist for saksframlegg har gått ut. 
Saker til årsmøte må vera styret i hende innan mandag 2. april. 
Vel møtt.