Gutter 16-laget i fare

Er du interessert i å spela for gutter 16 i år må du møta på Valestrand Skule onsdag 15. februar kl. 19.00.<br />

Spelarmøte Gutter 16
Spelarmøte for G 16 (1996-1997)
Onsdag 15. februar kl. 19:00 - Valestrand Skule

Det er svært viktig at alle som er interessert i å spela gutefotball må møta. Frammøtet vil avgjera om VHFK klarar å stilla eit gutelag sesongen 2012 eller ikkje. Møt ved skulen - øvre plass.

Rune Heradstveit
Leiar sportsnemnda