Årsmøte i VHFK

Årsmøte i VHFK.<br /> Onsdag 20.mars kl. 20.00 i banehuset.<br /> Saksliste er vanlige årsmøte saker.<br /> Endelig saksliste vil bli formidlet via vhfk.no, når frist for saksframlegg er gått ut.<br /> Saker til årsmøte må være styret i hende innen onsdag 13.mars.<br /> Vel møtt!