Gutar og jenter fødd i 2009 og 2010

Onsdag 24/9 kl 1700 startar VHFK opp fotball, leik og moro for jenter og gutar fødd i 2009 og 2010. Har du ein son eller ei dotter som har lyst til å vera med? Møt opp på Furubakken på onsdag.

Jenter og gutar fødd i 2009 og 2010
Vi startar opp med trening ein dag i veka. Vi vil legg opp til treningar med mykje leik, enkle balløvingar og "kampar". Vi forventar at foreldre er tilstades og gjerne hjelper til om det trengs.

Høyres dette ut som noko for di dotter eller din son?? Send oss ein gjerne ein melding slik at vi veit ca kor mange som kan tenka seg å vera med.

Treningstid onsdag kl 17.00-18.00 (treningstida kan bli endra)
Oppstart er onsdag 24.september
Har de spørsmål, ta gjerne kontakt 
Bjarte Vatle (99382193)
Ole-Andre Reigstad (91146676)