Redaksjonen

Utvikler:  Reidar Liabø

Skribent: Ove Håland
Skribent: Fredrik Øksnes

VTV/Speaker/Skribent: Bjarte Vatle
VTV/Skribent: Steinar Vatle