Valestrand Hjellvik FK med nye nettsider

Valestrand Hjellvik FK lanserer i dag nye nettsider for klubben. Sidene er fortsatt mangelfulle, og all funksjonalitet er fortsatt ikke på plass. Vi velger likevel å gå "live", og heller bygge løsningen fortløpende.

Løsningen er flyttet over på en helt ny plattform. Den gamle løsningen krevde for mye arbeid i forhold til fornying og videreutvikling. Det var også svært tidkrevende å vedlikeholde den gamle løsningen, så vi bestemt oss for å starte helt på nytt, og heller bygge dette på en mer framtidsretta plattform.

Valestrand Hejllvik FK har store ambisjoner med de nye løsningene der dette både skal være en informasjonsportal, men også en portal for samhandling og drift.

Alle tilbakemeldinger og kreative forslag kan rettes til Reidar Liabø.